Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Service zoals u verwacht
Op de manier zoals u het wilt

Afval

De meest gestelde vragen over afval hebben wij voor u gebundeld in verschillende onderwerpen. Als de vraag er niet bij staat die u zoekt, kan u contact met ons opnemen.

Afval

Welke afvalstoffen zijn toegestaan in mijn container?
Acceptatievoorwaarden geven aan welke afvalstoffen er wel of niet in uw container mogen. De acceptatievoorwaarden kunt u bij uw contract vinden en digitaal op deze website.
Hoe weet ik of mijn afval gevaarlijk is?
Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Als ontdoener van gevaarlijk afval moet u zich daarom houden aan bepaalde regels. De definitie van gevaarlijke afvalstoffen in Wet Milieubeheer verwijst direct naar de Regeling Eural. Het melden en registreren van afvalstoffen gebeurt op basis van de afvalstofcodes van de Eural. De Europese Commissie benoemt afvalstoffen en bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is. Gevaarlijk afval bevat schadelijke stoffen. De afvalstoffen staan op de Europese lijst afvalstoffen (Eural). EURAL staat voor Europese Afvalstoffenlijst. 
Wie mag mijn gevaarlijk afval inzamelen?
Alleen daar voor vergunde vervoerders en ontvangers mogen gevaarlijke afvalstoffen bij u op komen halen. Het is de plicht van ontdoeners van afvalstoffen (u dus) zich er van te verzekeren dat gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een vergunde inzamelaar en ontvanger. 

Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA)
Vanwege het belang van een doelmatig beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen hebben inzamelaars voor een aantal specifieke afvalstromen een inzamelvergunning nodig. Deze specifieke stromen zijn aangewezen in het Besluit Inzamelen Afvalstoffen en zijn: afgewerkte olie categorie I en II, klein gevaarlijk afval en scheepsafvalstoffen binnen Nederland. In het BIA staan de regels voor de vergunningverlening. De Inspectie Leefomgeving & Transport voert namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu het BIA uit.
 
Hoe kan ik aantonen of mijn gevaarlijk afval correct is afgevoerd?
In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn veel partijen actief. Het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Daarmee is ze de bron van actuele informatie over de hoeveelheid en aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. 

Van Gansewinkel Chemicals neemt de zorg voor deze meldingen volledig uit handen. Uw afvalstromen worden ingezameld op een specifiek en uniek afvalstroomnummer. Na afwikkeling van elke transactie worden de ingezamelde kilogrammen op dit afvalstroomnummer gemeld aan het LMA. Op deze wijze voldoet u steeds aan alle richtlijnen.
Hoe moet ik afvoer van mijn gevaarlijk afval organiseren?
Als bedrijf is een telefonische aanmelding van de partij gevaarlijk afval bij Van Gansewinkel voldoende om het proces in gang te zetten. Ook een aanmelding via de website behoort tot de mogelijkheid. Particulieren kunnen terecht bij het gemeentelijke loket milieuzaken of het regionale gemeentelijke inzameldepot.

Het is raadzaam om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen om een snelle en adequate afhandeling te garanderen. De naam van het afval, fysische samenstelling, vervuilingsgraad, hoeveelheid en de huidige verpakking spelen daarbij een belangrijke rol. Een monster, analyserapport of productinformatieblad (MSDS) kan – indien van toepassing - de acceptatiebeoordeling bespoedigen. Zodra de beoordeling door Van Gansewinkel heeft plaatsgevonden en u akkoord bent met ons voorstel zal het afval bij u worden opgehaald. U hebt dan verder geen omkijken meer naar de verdere wettelijke afwikkeling.
Wat gebeurt er met mijn gevaarlijk afval?
Zodra Van Gansewinkel Chemicals uw afval heeft overgenomen, zijn wij verantwoordelijk voor de eindbestemming van het afval. Daarbij worden de richtlijnen in het LAP (Landelijk Afval Plan) gehanteerd. Vanzelfsprekend vanuit onze filosofie afval bestaat niet zal er in 1e instantie onderzocht worden of het afval geschikt is voor recycling. Technieken als bijvoorbeeld regeneratie, destillatie, reactivering, chemisch fysische scheiding en biologische reiniging enz. worden hierop toegepast. Afvalstromen met een calorische waarde kunnen worden ingezet als brandstof voor bv het opwekken van elektriciteit. Slecht enkele stoffen als bv asbest waar momenteel geen technieken of toepassing voor mogelijk zijn worden onder specifieke condities op een afvaldepot bewaard.
Voor al uw vragen

bel: 0800 - 0130

Elke werkdag bereikbaar van 8:00 tot 17:30