Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

 • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Specifieke voorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Er mag enkel afval in het inzamelmiddel dat binnen de acceptatievoorwaarden valt.
 • Containers mogen niet boven de rand gevuld worden.
 • Als er zich ander afval in de container bevindt of de container is te hoog gevuld, dan mag de chauffeur het inzamelmiddel weigeren en kunnen extra transportkosten in rekening worden gebracht.
 • De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het afval dat niet in het inzamelmiddel thuishoort.
 • Het inzamelmiddel blijft eigendom van Van Gansewinkel.
 • Het inzamelmiddel mag na plaatsing niet meer verplaatst worden zonder toestemming van Van Gansewinkel.
 • Plaatsing dient altijd in overleg met de afnemer te gebeuren en de afnemer dient aanwezig te zijn.
 • Tussen de plaatsing en het ophalen van het inzamelmiddel is de afnemer verantwoordelijk voor eventuele schade in en rondom het inzamelmiddel.
 • In de genoemde prijzen is het gebruik van de container voor een periode van 2 weken inbegrepen. Indien u langer dan 2 weken over de container wilt beschikken, kunt u bellen met onze verkoopafdeling via 0800-0130 (gratis). U wordt dan geïnformeerd over de mogelijkheden van langer gebruik van de container en de daarbijbehorende kosten.
 • De afnemer dient zelf een vergunning te regelen bij de gemeente mocht deze nodig zijn voor het plaatsen van een container op de openbare weg. Informatie hierover kan de afnemer verkrijgen bij de gemeente. Wanneer de vergunning niet in orde is kan de gemeente hiervoor een boete geven. De boete zal doorberekend worden aan de afnemer.
 • Levering is uitsluitend mogelijk in Nederland.