Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

 • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Huisvuil-
servicedesk
Alle informatie over huis-aan-huis-inzameling in uw gemeente

Eijsden - Margraten

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen binnen uw regio.

Ik wil mijn container ruilen. Kan dit?

Dat is inderdaad mogelijk, maar als u enkele regels in acht neemt is de kans op stankoverlast erg klein.

 • Zet de container op een koele plek uit de zon;
 • Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten in het gootsteenbakje uitlekken;
 • Verpak snel bedervende, stinkende etensresten als vlees en vis in een krant;
 • Maak de container regelmatig schoon met alleen water en eventueel groene zeep;
 • Gebruik geen chloor want dit is schadelijk voor het milieu;
 • Leg een eierdoos of oude krant op de bodem, dit vergemakkelijkt ook het legen van de container. U kunt ook Biozakken of papieren GFT-zakken gebruiken. Deze zijn te koop in verschillende supermarkten;
 • En tot slot: het beste is natuurlijk GFT-afval zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door zelf te composteren.
Hoe kan ik een extra container aanvragen?

U kunt uw verzoek indienen via e-mail of telefoon bij de huisvuilservicedesk van Van Gansewinkel. Indien u in aanmerking komt voor een extra container wordt met u afspraak gemaakt voor de levering van de extra container.

E-mail: zuid.csc.huisvuilservicedesk@vangansewinkel.com
Telefoon: 088 700 3703
Hoe kan ik het huisvuilservicepunt bereiken?
E-mail: zuid.csc.huisvuilservicedesk@vangansewinkel.com
Telefoon: 088-7003703
Hoe zwaar mag mijn container zijn?
40 liter: max.20 kg
140 liter: max.50 kg
240 liter: max.75 kg
Ik ga verhuizen naar een nieuwbouwadres. Kunt u hier de container alvast uitleveren?
U kunt pas een container of citybin aanvragen zodra u het nieuwe pand betrokken heeft. Vervolgens wordt uw verzoek ter goedkeuring aangeboden aan uw gemeente. Na goedkeuring wordt de levering van uw nieuw inzamelmiddel in overleg met u gepland en uitgevoerd.
Ik wil mijn container ruilen. Kan dit?

Indien u uw container wil ruilen voor een ander formaat kunt u dit kenbaar maken bij de huisvuilservicedesk. Het verzoek wordt ter goedkeuring aangeboden aan uw gemeente. Na goedkeuring wordt in overleg met u de wisselopdracht gepland en uitgevoerd.

E-mail: zuid.csc.huisvuilservicedesk@vangansewinkel.com
Telefoon: 088 700 3703
Informatiebulletin
Momenteel zijn er geen bijzonderheden.
Ledigingskalender
Bekijk hier de ledigingskalender van de gemeente Eijsden - Margraten.
Mijn container of citybin is kapot. Kunt u deze repareren?

Indien uw container of citybin defect is kunt u dit melden bij de huisvuilservicedesk. Hier wordt in overleg met u een reparatieafspraak, of indien dit niet meer mogelijk is een wisselafspraak gepland.

E-mail: zuid.csc.huisvuilservicedesk@vangansewinkel.com
Telefoon: 088 700 3703
Waar kan ik een vraag of klacht indienen mbt de huisvuilinzameling en of dienstverlening?

U kunt uw vraag of klacht indienen via e-mail of telefoon bij de huisvuilservicedesk van Van Gansewinkel. De vraag of klacht wordt geregistreerd. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om te kijken hoe het e.e.a. indien mogelijk opgelost kan worden.

E-mail: Servicedesk.huisvuilinzameling@vangansewinkel.com
Telefoon: 0475 349507
Wat zijn de regels voor het aanbieden van een huisvuilcontainer?
 • Maximum vulgewicht 240 liter rolcontainer = 75 kg.
 • Maximum vulgewicht 140 liter rolcontainer = 50 kg.
 • Maximum vulgewicht 40 liter rolcontainer = 20 kg.
 • De burger dient de ter beschikking gesteld container voor 07:00 uur aan de straat te zetten.
 • De containers dienen met de opening naar de straat geplaatst te worden, dus niet zoals gebruikelijk met het handvat naar de straat.
 • Tussen de onderlinge containers dient een tussenruimte van 50 centimeter in acht genomen te worden.
 • De containers niet direct achter of naast een obstakel plaatsen, bijvoorbeeld lantaarnpaal, geparkeerde auto etc.
 • De container dient zo gevuld te worden dat het deksel dicht kan. Er mag niets uitsteken.
 • Er mogen geen afvalzakken naast de container aangeboden worden.
 • Het afval mag niet te vast worden aangedrukt.
 • Voor de samenstellingseisen (wat mag er wel in en wat niet) van het aan te bieden afval, zie de gemeentelijke website of afvalwijzer.

Nazorg

De eerste 2 maanden (maart en april 2011) werd gekeken of uw container juist is neergezet. Bent u per ongeluk vergeten om de container op de juiste manier, met de opening naar de weg of op de juiste plaats neer te zetten dan hangt er een label aan uw container met instructies. Hangt er geen label aan uw container dan heeft u de container op de juiste manier aangeboden

Op het label staat de aard van de overtredingen vernoemd, zoals restafval in een GFT-container of vice versa, aanwezigheid van bouw- en sloopafval in de container, kadavers, asbesthoudend afval, gevaarlijk afval, container te vol, afval te vastgedrukt etc. Concreet betekent dit dus dat afhankelijk van de aard van de overtreding een gele of een rode kaart aan de container wordt gehangen. Gele kaarten moeten gezien worden als waarschuwingskaarten en rode kaarten betekenen weigering en wordt de container dan ook niet leeggemaakt.
Welke formaten citybins zijn beschikbaar?
40 liter: voor Restafval en GFT afval
Welke formaten minicontainers zijn beschikbaar?
140 liter: voor Restafval en GFT afval
240 liter: voor Restafval en GFT afval
Voor al uw vragen:

0475 349507

Elke dag bereikbaar van 9:00 tot 17:00