Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Over
van Gansewinkel

Over Van Gansewinkel

Van Gansewinkel realiseert met circa 4.350 medewerkers een omzet van ongeveer 1 miljard euro. Wij zijn marktleider in de Benelux op het gebied van afvalmanagement en recycling en met onze dochterbedrijven CoolrecMaltha en van Gansewinkel Minerals ook actief in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije.

Visie

Afval Bestaat Niet: dat is onze visie én ons credo

Overal waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat afval. En dat afval wordt meestal vroeg of laat verwijderd, opgeruimd of vernietigd. Want afval is in de ogen van de meeste mensen ongewenst. Van Gansewinkel ziet dat anders: Afval Bestaat Niet!

Wij ontwikkelen een rendabele circulaire economie en een schone leefomgeving. Door grondstoffen terug te winnen uit afval leveren wij een concrete bijdrage aan het oplossen van het mondiale vraagstuk van grondstoffenschaarste en een belangrijke bijdrage aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Missie

Van Gansewinkel speelt een toonaangevende en verbindende rol in de keten van afval naar grondstof. In samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere ketenpartners zijn wij continu bezig met het bouwen van kringlopen en het creëren van ecologische én economische waarde uit afval.

Kernwaarden

Onze visie ‘Afval Bestaat Niet’ vormt een krachtige samenvatting van wat wij dagelijks waar willen maken. Onze kernwaarden zijn daarbij essentieel en richtinggevend voor ons handelen: vakbekwaam, veilig, verbindend, vertrouwen, vooruitstrevend.

Wij dragen er daarnaast zorg voor dat alles wat wij doen volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en onze eigen kwaliteitssystemen. Bovendien onderschrijven wij de tien principes van UN Global Compact.

Vakbekwaam Veilig Verbindend Vertrouwen Vooruitstrevend

Wil je meer over Van Gansewinkel weten? Lees dan meer informatie over:

Strategie

Wij investeren in de transformatie van afvalinzamelaar naar grondstoffenleverancier.

Lees meer

Organisatie

Onder toezicht van de Raad van Commissarissen leidt de Raad van Bestuur de groep.

Lees meer

Doelstellingen

Naast  bedrijfsdoelstellingen onderscheiden wij concrete duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meer

Partners

Wij willen de verbindende schakel zijn en samen met partners  concepten ontwikkelen.

Lees meer