Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Renewi’s partner HMS gecertificeerd voor Integrated Pest Management

29 juni 2017

Vanaf 1 juni 2017 is NV Haagse Milieu Services (HMS), een publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Den Haag en Renewi-onderdeel Van Gansewinkel Overheidsdiensten, gecertificeerd voor Integrated Pest Management (IPM) Rattenbestrijding. Hiermee kan het bedrijf de bestrijding van ongedierte op een verantwoorde en veilige wijze blijven voortzetten.

In Nederland is het per 1 juni 2017 niet meer toegestaan om rodenticiden in de buitenruimte te gebruiken, tenzij het bestrijdingsbedrijf gecertificeerd is volgens IPM Rattenbeheersing. HMS heeft besloten om zich te laten certificeren, aangezien bestrijding van ongedierte belangrijk is voor een veilige en schone werkomgeving.

De bestrijding van ratten is essentieel voor zowel de volksgezondheid als de veiligheid. Ratten kunnen bijvoorbeeld ziekten overbrengen, zoals die van Weil en Paratyphus. Ook hebben zij een vreemde voorkeur voor kabels, omdat daar vaak (vis)olie in is verwerkt. Hierdoor kunnen ratten kortsluiting veroorzaken, met brand als mogelijk gevolg. Bestrijding van ratten is dan ook een prioriteit voor HMS en Van Gansewinkel Overheidsdiensten.

René Schouten, Coördinator afdeling Plaagdierbestrijding van HMS, licht toe: “Om het verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buitenruimte te begeleiden, is vanuit de branche het certificaat IPM-Rattenbeheersing opgesteld. De rijksoverheid heeft dit omarmd en gesteld dat er vanaf 1 juni 2017 geen rodenticiden meer mogen worden gebruikt in de buitenruimte door bedrijven die niet zijn gecertificeerd. Wij werken voornamelijk bij afvalbedrijven (Van Gansewinkel locaties) en in de openbare ruimte in de gemeente Den Haag. Goede alternatieven om ratten te bestrijden in beide werkvelden zijn er nog niet. Daarom moeten wij dus wel rodenticiden gebruiken.”

De certificering is door KIWA met goed gevolg uitgevoerd, waardoor HMS en Van Gansewinkel Overheidsdiensten sinds 1 juni 2017 zijn gecertificeerd voor IPM-Rattenbeheersing.