Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Marktontwikkelingen Afval

Hoewel de economie toeneemt en er in beleidsplannen steeds vaker de term circulaire economie valt te lezen, zien we die gunstige ontwikkelingen nog niet terug in de verwerkersmarkt. Door het toenemend aanbod van buitenlands afval levert dit nog steeds een tekort aan verbrandingscapaciteit op. Hierdoor stijgen de verwerkingstarieven van brandbaar bedrijfsafval opnieuw.

Niet alleen bij de verbrandingsoven zijn vraag en aanbod uit evenwicht. Door het wegvallen van groene energie subsidies daalt de verwerkingsvraag naar afvalhout. De import van hout neemt wel toe én nu de bouw weer aantrekt zien we ook hier grote hoeveelheden hout vrijkomen. Met andere woorden de totale verwerkingskosten van hout nemen fors toe door het grote aanbod ervan.

De verwerkers van gevaarlijk afval hebben ook te kampen met een te groot aanbod, dus ook daar zien we stijgingen in de kosten van onder andere afgewerkte oliën en oplosmiddelen

De beroepsgoederenvervoerders zien hun kosten stijgen door de toenemende files en afnemende bereikbaarheid op de weg. Dit belemmert het efficiënt kunnen inzamelen van rol en afzetdiensten. Daarnaast verwacht onderzoeksbureau Panteia/ NEA dat de brandstofkosten 9% zullen gaan stijgen.

Van Gansewinkel weet zich, gelukkig door haar positie in de markt, de kosten van sommige verwerkingsstromen beperkt te houden. We blijven dan ook streven naar innovatieve manieren om reststromen circulair te verwerken en helpen u daar graag mee verder.